ताज्या बातम्यादेश-विदेशमहत्वाचेमहाराष्ट्रराजकीय

भारतात आणी प्रत्तेक राज्यात जातीचे दाखले आणी त्याची पडताळी सहज रित्या


महाराष्ट्र : ( आशोक कुंभार ) भारतीय जनता पार्टी भटकी विमुक्त आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश ऊपाध्यक्ष यांच्या प्रसीद्धी पत्रका नुसार
बबनराव मारुती मोहीते यांनी दादा ईदाते सायब यांच्या लक्षात आणुन दिले कि महाराष्ट्र राज्येभरा मध्ये जातीच्या दाखल्या बाबत मुला मुलीच्यां शिक्षनात फार प्रामानात भटकी विमुक्तानां आडचनी येतात आपन आगोदर जातीच्या दाखल्याचे प्रस्ने सोडवावे आसे विनंती वारन वार करत राहीले सेवटी दादा ईदाते साहेबांनी केद्रं सरकार कडून प्रस्ताव मान्ये करुन घेतलेपद्मश्री दादा ईदाते साहेब यांनी केंद्र सरकार कडुन पुर्न भारतात आणी प्रत्तेक राज्यात जातीचे दाखले आणी त्याची पडताळी सहज रित्या शाळेत व काॅलेज मध्ये मिळनार आसी मंजुरी करुन घेतलेली हि मंजुरी केद्रंसरकार कडुन दादानी करुन घेतलेली आहे आणी या महाराष्ट्रात सुरु झालेली आहे महाराष्ट्रात पालघर जिल्ह्या मध्ये या बाबत कार्यक्रम झाले आणी महाराष्ट्र राज्यात शाळेत काॅलेज मध्ये जातीचे दाखले मिळन्याचे काम सुरु झालेले आहे आम्हाला दादा ईदाते व आनील फड यांनी कळवीले आहे


Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button